TẦM NHÌN

Trở thành công ty chuyên nghiệp trong ngành xây dựng nói chung, nòng cốt là ngành kết cấu thép tiền chế. “Khai phóng” con người (Khai minh+Giải phóng), đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, song song đó là xây dựng cơ sở vật chất để vận hành hiệu quả cao.

Trước năm 2025, doanh số tăng đều ~15% hằng năm và thuộc một trong những công ty hàng đầu của ngành kết cấu thép Việt Nam.

Trước năm 2030, thuộc top 10 Doanh số và thương hiệu đạt trong phân nhóm 2 của ngành KCT VN

SỨ MỆNH

Tạo ra “Giải pháp” trong sản phẩm, dịch vụ trong ngành xây dựng nói chung, ngành kết cấu thép tiền chế nói riêng nhằm mang lại hiệu quả kinh tế, mang lại lợi ích thực, đồng hành cùng với khách hàng, đối tác, thầu phụ và cộng đồng.

VĂN HÓA & GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CHÂN + THIỆN + “TRỌNG & TÍN”

Chân thật xây dựng lên tính Chính Trực trong “Giá trị cốt lõi” “Chân thật, chính trực” như là một phần tất yếu luôn nằm trong ngăn của một trái tim yêu nghề. Bộ não luôn vận hành suy nghĩ tìm giải pháp nào tốt, tốt hơn nhằm mang lại giá trị cho sản phẩm, cho đối tác, cho cộng đồng.

Thiện chí, phối hợp, chia sẻ cùng nhau xuất phát từ sự quan Tâm trong “văn hóa” “Thiện” trong giao tiếp, bàn bạc, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm. Một môi trường làm việc với sự quan tâm lẫn nhau đến từ sự rung cảm của trái tim. Bộ óc “minh định” với con tim “có hồn, ấm áp” trong cái đầu sáng.

Tự Trọng & Tôn Trọng song hành Uy Tín cho mọi lời cam kết, mọi hành động Mỗi cá nhân cộng sư trong công ty luôn luôn giữ được lòng tự Trọng của bản thân để cống hiến và chịu trách nhiệm cho mỗi hành động của mình, song song đó Tôn trọng đồng nghiệp, tôn Trọng đối tác sẽ tự tạo nên chữ Tín. Trên tất cả, trong mỗi nhân viên, cộng sự luôn giữ được trái tim ấm áp, trái tim có hồn sẽ tạo ra những sản phẩm có hồn, có giá trị bền vững, gắn kết lâu dài, đồng hành đi xa cùng nhau. “Nói được, làm được” hành động cụ thể thay lời cam kết, Uy Tín bền vững.

TRIẾT LÝ QUẢN LÝ

LẤY “NHÂN” LÀM GỐC

“Nhân” Sự → Phát triển tổ chức
“Nhân” Văn → Cùng nhau đi xa
“Nhân” Ái → Chia sẻ cộng đồng

Công ty Lucky Steel Buildings hướng đến mục tiêu trọng yếu là “Dịch Vụ” & “Chất lượng” với thông điệp tạo ra giải pháp tốt và tốt hơn nữa. “Dịch Vụ” là mắc xích trung tâm, các mắc xích khác trong sâu chuỗi của quá trình, quy trình của các khâu trong công ty đều nhắm về mục tiêu “Dịch Vụ” để phục vụ đối tác, khách hàng.


Thành quả, kết quả của một cá nhân, của một nhóm làm ra sẽ là đầu vào của một cá nhân, của một nhóm/phòng khác trong nội bộ công ty. …Và cứ thế được luân chuyển, vận hành đồng nhịp trong một chuỗi liên kết. Kết quả cuối cùng của sản phẩm được tạo ra trong một chuỗi liên kết sẽ là sản phẩm bàn giao đến khách hàng, đối tác, cộng đồng.