Nhà Thép Tiền Chế
Kết Cấu Thép
KC Thép Nhà Cao Tầng
KC Thép Hệ Tầng Hầm

Nhà thép tiền chế

Các hạng mục chuẩn

 1. Bu lông neo (móng)
 2. Hệ khung chính kết cấu thép (cột, kèo)
 3. Hệ giằng chéo cho mái / kèo (cáp, rod)
 4. Hệ giằng chéo cho tường / cột (Cáp, rod)
 5. Hệ giằng cổng cho cột / tường biên
 6. Cầu trục (Crane Bridge)
 7. Hệ sàn lửng kết cấu thép (Mezz/Beam, Joint)
 8. Xà gồ mái
 9. Xà gồ vách (tường)
 10. Tôn mái không vít (Seamlock / Kliplok)
 11. Tôn vít cho vách / tường / thưng (5 song / 9 sóng)
 12. Nóc gió / Cửa trời thoát khí
 13. Tôn vít cho mái (5 sóng / 9 sóng)
 14. Tôn sáng mái / Tôn sáng vách
 15. Tường gạch
 16. Lam gió
 17. Cửa đi / Cửa thoát hiểm
 18. Cửa cuốn
 19. Mặt dựng / Tường nữ nhi
 20. Mái đón / Canopy
 21. Diềm chắn nước
 22. Máng xối
 23. Ống xối / Thoát nước
 24. Thang leo mái
 25. Cầu thang
 26. Lưới chắn chim / côn trùng
 27. Tường bên / Side wall
 28. Tường đầu hồi / End wall

* Các hệ khung chuẩn

NHÀ THÉP TIỀN CHẾ - CÁC HỆ KHUNG CHUẨN

* Hệ cầu kiện giằng

NHÀ THÉP TIỀN CHẾ - HỆ CẤU KIỆN GIẰNG

* Phụ kiện liên kết

NHÀ THÉP TIỀN CHẾ - PHỤ KIỆN LIÊN KẾT

* Hệ khung đặc thù

NHÀ THÉP TIỀN CHẾ - HỆ KHUNG ĐẶC THÙ

* Hệ xà gồ, cán hình nguội (cold form)

NHÀ THÉP TIỀN CHẾ - HỆ XÀ GỒ, CÁN HÌNH NGUỘI (COLD FORM)

* Hệ sàn lửng kết cấu thép tiền chế (mezzaine), bao gồm tấm decking

NHÀ THÉP TIỀN CHẾ - HỆ SÀN LỬNG KẾT CẤU THÉP TIỀN CHẾ (MEZZANINE), BAO GỒM TẤM DECKING

* Hệ mặt dựng

NHÀ THÉP TIỀN CHẾ - HỆ MẶT DỰNG

* Hệ mái nón

NHÀ THÉP TIỀN CHẾ - HỆ MÁI ĐÓN

* Hệ bao che hoàn thiện

NHÀ THÉP TIỀN CHẾ - HỆ BAO CHE HOÀN THIỆN

* Sản phẩm phụ kiện hoàn thiện khác

NHÀ THÉP TIỀN CHẾ - SẢN PHẨM PHỤ KIỆN HOÀN THIỆN KHÁC

* Hệ cầu trục

NHÀ THÉP TIỀN CHẾ - HỆ CẦU TRỤC